Hem

Familjedaghemmet

Gnistan

Gnistan är ett familjedaghem där den pedagogiska verksamheten syftar till att skapa en hållbar utveckling. Detta innebär bland annat att den demokratiska processen alltid kommer vara i fokus; barnen ska veta att de är viktiga samhällsaktörer som kan och bör göra sitt bästa för att skapa en positiv förändring i sin direkta närhet, men också mer globalt. Jag som pedagog ska vara lyhörd för vad barnen funderar över och tycker är viktigt och inte komma med färdiga svar.  Även de allra yngsta barnen ska känna att deras vilja och deras känslor tas på allvar.

Vidare arbetar vi mycket med odling, kretslopp, kompostering och naturen i stort. Jag tar min trädgård till hjälp när jag och barnen utforskar.

Arbetssättet som jag har är processinriktat och de styrda/planerade aktiviteterna utgår oftast från ett visst ämne som barnen visat intresse för. Här är läroplanen mitt viktigaste styrdokument. De aktiviteter som planeras tar även avstamp i Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg samt barnkonventionen.

Information

Om familjedaghemmet

Öppettider

07.00-17.00 (Mån-Fre)

Husdjur

Det finns katt på familjedaghemmet

Ansök om plats

Via kommunen

Lokal / Hem

Verksamheten bedrivs i hemmet.

Inriktning

Hållbar utveckling

Verksamheten

Mål och visioner

  • Barnen ska utveckla en trygg anknytning till mig som pedagog.
  • Föräldrar ska känna sig hörda och ha stor insyn i verksamheten.
  • I barngruppen ska det finnas plats för alla att vara sig själva; oavsett kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller religion.
  • Barnen ska ges möjlighet att utvecklas kunskapsmässigt, emotionellt och socialt.
Bilder från verksamheten

Bildgalleri

Om mig

Linnea Sivapalan

Jag som driver Gnistan heter Linnea och har jobbat som förskollärare sedan 2013. Jag har bland annat erfarenhet av att arbeta med barn med särskilda behov, med utomhuspedagogik samt med att leda förskolekörer som sjungit på diverse äldreboenden. För mig är det viktigt att ha en nära relation till andra aktörer i närområdet så att barnen kan ges möjlighet att göra studiebesök och få ett meningsfullt utbyte.

Kontakt

Har du några frågor?

Kontakta mig

Adress
Västgötaresan 49
757 54 Uppsala

VISA KARTA

Telefon
070-792 94 90

E-post
gnistan@cforetaget.se

Huvudman
Telefon: 076-777 58 33
E-post: huvudman@cforetaget.se

Klagomålshantering
Länk